Dnes je 30. září 2023, svátek má Jeroným
Domů Firmy Instituce a úřady
Instituce a úřady
PŘIDAT FIRMU ZDARMA
Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1, Pardubice
Pardubice jsou jedním z nejkrásnějších východočeských měst. Leží na soutoku řek Labe a Chrudimky. K životu současných Pardubic neodmysliteln...
466 859 111 https://www.pardubice.eu/
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125, Pardubice
Úřední hodiny krajského úřadu: pondělí, středa 8:00-10:00, 14:00-17:00
466 026 111 www.pardubickykraj.cz
Školský portál Pardubického kraje
Komenského náměstí 125, Pardubice
Školský portál Pardubického kraje je určen pro širokou veřejnost, žáky a studenty, pracovníky ve školství a management škol. Poskytuje prost...
466 026 111 https://www.klickevzdelani.cz
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, krajská příspěvková organizace, se sídlem v Pardubicích - Doubravicích je organizací zřízenou pro...
466 052 765 https://www.suspk.cz/
Parádní kraj
Komenského nám. 125, Pardubice
Smart akcelerátor Pardubického kraje II, r.č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016502 Možná vám to tak nepřijde, ale těžko byste hledali přího...
466 026 111 https://paradnikraj.cz/
Východočeská galerie v Pardubicích
Zámek 3, Pardubice
Východočeská galerie v Pardubicích Gallery of Modern Art ◾ stálé expozice ◾ výstavy ◾ přednášky ◾ edukační programy ◾ tvůrčí ateliér...
466 510 003 https://www.vcg.cz/
Městská policie Pardubice
Pernerova 443, Pardubice
466 859 220 http://www.mppardubice.cz/
Krajská knihovna v Pardubicích
Pernštýnské nám. 77, 466 531 240 Pardubice
Jsme největší a nejlepší knihovna v Pardubicích. Nejen knihy, ale i hudba, hry, přátelská setkání, umělecká díla, nejrůznější dílny a předná...
466 531 240 https://kkpce.cz/cs/
Úřad práce
Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
Úřad práce ČR je správním úřadem s celostátní působností a je organizační složkou státu. Spravuje mimo jiné oblast zaměstnanosti a nepojistn...
800 779 900 https://www.uradprace.cz/
Česká správa sociálního zabezpečení
ČSSZ je největší a v rámci státní správy ČR zcela výjimečnou finančně správní institucí, která spravuje agendu více než 8,9 milionu klientů,...
800 050 248 https://www.cssz.cz/web/cz
Úřad vlády ČR
Nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha
Úřad vlády ČR je ústředním orgánem státní správy. Působnost Úřadu vlády ČR je stanovena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiný...
224 002 111 https://www.vlada.cz/
Česká obchodní inspekce
Štěpánská 44, 110 00 Praha 1
Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytuj...
222 703 404 https://www.coi.cz/
Státní veterinární správa
Slezská 100/7, 120 00 Praha 2
Státní veterinární správa je orgánem státní správy v rezortu zemědělství a je zřízena podle zákona č. 166/1999 Sb. Úkolem SVS je především o...
227 010 142 https://www.svscr.cz/
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Květná 15, 603 00 Brno
SZPI kontroluje, v rámci stanovených kompetencí, zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky, a rovněž předměty a materiály přicháze...
542 426 625 https://www.szpi.gov.cz/
Akademie věd České republiky
Národní 3, 117 20 Praha 1
Akademie věd ČR se prostřednictvím svých více než 50 vědeckých ústavů zabývá špičkovým výzkumem v nejrůznějších vědních oblastech.
221 403 111 https://www.avcr.cz/cs/
Celní úřad pro Pardubický kraj
Palackého 2659, 53002 Pardubice
Celní správa České republiky vybírá cla, daně, zajišťuje některé bezpečnostní úkoly a kontroluje dodržování různých povinností. Je zřízena Z...
466 797 303 https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/default.aspx
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích
Příhrádek 5, 531 16 Pardubice
Národní památkový ústav je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR, která zastřešuje řadu aktivit v oblasti památkové péče. Naším po...
724 021 161 https://www.npu.cz/cs/uop-pardubice
Český statistický úřad - Krajská správa ČSÚ v Pardubicích
V Ráji 872, 531 53 Pardubice
Český statistický úřad zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely a poskytuje statistické informace státním orgánům, org...
466 743 422 https://www.czso.cz/csu/xe/domov