Dnes je 8. červen 2023, svátek má Medard
Všeobecné podmínky pro přebírání obsahu

Úvodní ustanovení

 

1.1. Účinnost. Tyto Všeobecné podmínky pro přebírání obsahu jsou účinné od 1. 10. 2021.

 

1.2. Služba. Všeobecné podmínky pro přebírání obsahu jsou platné pro přebírání obsahu z internetových stránek zadaných při registraci na adrese https://pardubice247.cz/pridat-organizaci, obsah se automaticky přenáší na web provozovaný na adrese www.pardubice247.cz a všech podstránkách, včetně všech subdomén. Poskytovatelem služby je společnost iHLINSKO.cz, z.s. (pro účely tohoto dokumentu jen „my“ či odpovídající výrazy).

 

1.3. Cena služby. Služba je poskytována z naší strany bezúplatně. Technické zařízení, programové vybavení a konektivitu k této službě hradíte vy. Bezplatnost se nevztahuje na sekce s omezeným přístupem.

 

1.4. Vyloučení odpovědnosti. V rozsahu dovoleném platnou právní úpravou souhlasíte s tím, že nebudeme odpovídat za jakoukoliv újmu, která by vám mohla vzniknout v souvislosti s touto službou a také se sjednaným omezením výše náhrady případné takové škody částkou 0 Kč.

 

 

Souhlas s přebíráním obsahu

 

2.1. Přebírání obsahu. Obsah vytvořený na webové stránce zaregistrované organizace se přebírá automaticky v plném rozsahu celých textů původních zpráv a článků včetně fotografií.

 

2.2. Přebíraný obsah. Z webové prezentace instituce se přebírají tiskové zprávy, akce a událostí, aktuality nebo novinky, není-li výslovně uvedeno jinak.

 

2.3. Autor obsahu. Autorem zobrazeným u přebíraného obsahu na stránce ipardubicko.cz je vždy instituce provozující web s původním obsahem. Autor obsahu je vždy uveden na ipardubicko.cz jako autor.

 

 

Povinnosti provozovatele pardubice247.cz

 

3.1. Přebírání obsahu. Provozovatel informačního portálu ipardubicko.cz je povinen:

 

3.1.1. Zachovat text v plném znění, text nijak nekrátit a neupravovat, to platí i pro nadpis článku nebo událostí.

3.1.2. Vždy u převzatého textu uvádět jako autora jméno instituce s proklikem přes firemní profil na zdrojový web.

3.1.3. U přebíraných fotografií uvést uvést zdroj a aktivně na něj odkazovat.

 

 

Závěrečná ustanovení

 

4.1. Souhlas s přebíráním obsahu lze kdykoliv odvolat písemně na email redakce@pardubice247.cz  a to s okamžitou platností dne doručení odvolání souhlasu.